نشست آشنایی با خاطره‌درمانی

سومین برنامه از رشته نشست‌های هفته‌گی با حضور علاقه‌مندان و مخاطبان، به میزبانی کتاب‌سرای جورچین در شهرک اکباتان، پیرامون تخلیه‌ی ذهن، افکار و احساسات سمی برگزار شد.


 در این برنامه با معرفی کتاب "خاطره‌درمانی" به تشریح موقعیت‌های روانی تنش‌زایی که سبب شکل‌گیری خاطرات ناخوشایند

در روابط اجتماعی و فردی می‌شود پرداخته شد و شرکت‌کننده‌ها نیز تجربیات خود را درمیان گذاشتند.
در پایان نیز خریداران، کتاب‌هایشان را با امضای نویسنده دریافت کردند.

پست‌های پرطرفدار