پست‌ها

آخرین پست‌ها

کارگاه آموزشی مدیریت خشم ـ دوره‌ی ۱

مشاوره‌ی تلفنی

دو کتاب من در رتبه‌ی اول و دوم پرفروش‌ها

انتشار کتاب "مراقبه در طبیعت"

انتشار کتاب "بازی‌های روانی در زندگی زناشویی"

انتشار کتاب "صمیمیت جنسی در زندگی زناشویی"

انتشار کتاب "کمال‌گرایی یا کامل‌گرایی"

کتاب "مدیریت زمان در زندگی زناشویی" منتشر شد.

انتشار کتاب "تازه به دوران رسیده‌ها"

گفت‌وگو و مشاوره زنده از اینستاگرام مجله راز

کتاب "بالغ درون" منتشر شد.

نشست آشنایی با خاطره‌درمانی

همایش آشتی با کودک درون

همایش آشنایی با کودک درون

نشست آشنایی با فوت‌وفن‌های نوازش در کتاب‌سرای جورچین ـ شهرک اکباتان (نوبت ۲)

نشست آشنایی با فوت‌وفن‌های نوازش در کتاب‌سرای جورچین ـ شهرک اکباتان (نوبت ۱)

جشن امضای کتاب

رونمایی از کتاب انسان موجودی یک‌روزه

چراغ آگاهی را روشن کن

دوره‌ی زمستانی کودک درون

پنجره باز

هر روز خودم را به بهانه‌ای کوچک دوست دارم

جشن چراغ‌های جادو

گفت‌وگو با آقای حمید امامی

تابستان امسال را عشق است

بهار

خودت را دوست بدار

همایش آشنایی با فوت‌وفن‌های نوازش

گفتگو با علی صاحبی